پروژه پاورپوینت درباره مسجد جامع فهرج یزد

فهرست مطالب :

مقدمه

بررسی از دیدگاه معماری

بررسی از دیدگاه تاریخی

بررسی از دیدگاه جغرافیایی

موخره

1 - مقدمه ۩

مناره گلین مسجد جامع فهرج در میان دشت خشك و پهناور كویر، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند .

اثری دست نخورده و اصیل از معماری باشكوه ساسانی كه با خشت های بزرگ یك ارش (1) ۞ در یك ....